26. märtsil 2011 esitatud hagi - ZZ versus CEDEFOP

(kohtuasi F-31/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat M.-A. Lucas)

Kostja: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (CEDEFOP)

Hagi ese ja sisu

Hageja teenistussuhte lõpetanud CEDEFOP-i direktori otsuse tühistamine ning nõue hüvitada selle tulemusel tekkinud varaline ja mittevaraline kahju.

Hageja nõuded

Tühistada CEDEFOP-i direktori 14. aprilli 2010. aasta otsus, millega lõpetatakse hageja teenistussuhe;

üheltpool kohustada CEDEFOP-i hagejale maksma tema varalise kahju hüvitamiseks teenistussuhte puudumise tõttu või kuni selle suhte võimaliku taastamiseni vahe töötasu ja selle pensioni vahel, mida hageja oleks saanud, kui ta oleks jäänud CEDEFOP-i teenistusse kuni 15. novembrini 2010, ning teiseltpoolt maksma võimalikku töötasu või töötushüvitist ning pensioni, mida hageja oleks saanud pärast seda kuupäeva;

mõista CEDEFOP-ilt hageja kasuks välja mittevaralise kahju hüvitis esialgselt arvestatud summas 35 000 eurot;

mõista kohtukulud välja CEDEFOP-ilt.

____________