Beroep ingesteld op 15 december 2009 - AA / Commissie

(Zaak F-101/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: AA (Brussel, België) (vertegenwoordigers: K. Van Maldegem en C. Mereu, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Primair, gedeeltelijke nietigverklaring van het besluit om de verzoekende partij in te delen in de rang AD6, salaristrap 2, en veroordeling van de verwerende partij tot vergoeding van de materiële en immateriële schade. Subsidiair, veroordeling van de verwerende partij tot betaling van de materiële en immateriële schade veroorzaakt door de vertraging bij de aanwerving van de verzoekende partij.

Conclusies van de verzoekende partij

primair, nietigverklaring van het besluit van 19 februari 2009 voor zover dit de definitieve indeling van verzoeker betreft en veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding van 320 854 EUR alsmede van een vertragingsrente van 6,75 % voor de geleden materiële en immateriële schade;

subsidiair, veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding van 2 331 246 EUR alsmede van een vertragingsrente van 6,75 % voor de materiële en immateriële schade veroorzaakt door de vertraging bij de aanwerving van de verzoekende partij;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten van de procedure.

____________