Avaliku Teenistuse Kohtu 25. jaanuari 2012. aasta määrus – Kedzierski versus komisjon

(kohtuasi F-53/11)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1    ELT C 186, 25.6.2011, lk 37.