Rikors ippreżentat fis-26 ta' Ġunju 2009 - Soerensen Ferraresi vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-5/09)

Lingwa tal-kawża: It-Taljan

Partijiet

Rikorrenti: Ayo Soerensen Ferraresi (Milan, l-Italja) (rappreżentant: C. Di Vuolo, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Talbiet tar-rikorrenti

tikkundanna lill-Kummissjoni tħallas kumpens għad-dannu fiżiku u ekonomiku u fastidju psikoloġiku subit mir-rikorrenti;

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

Suġġett

Talba għal kumpens għad-dannu subit mir-rikorrenti minħabba fastidju psikoloġiku li kienet vittma tiegħu u d-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar invalidità li tirtiraha ex officio abbażi ta' invalidità.

____________