Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 5 december 2012 – Scheidemann / Parlement

(Zaak F-109/12)

(Openbare dienst – Ambtenaren – Overplaatsing naar andere instelling in loop van bevorderingsjaar waarin ambtenaar in zijn instelling van herkomst in aanmerking kwam voor bevordering – Verzoek om met terugwerkende kracht te worden bevorderd – Uitdrukkelijk afwijzend besluit gegeven na stilzwijgend besluit – Klachttermijn – Termijnoverschrijding – Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Sabine Scheidemann (Berlijn, Duitsland) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp

Openbare dienst – Verzoek om nietigverklaring van het besluit van het Parlement tot afwijzing van verzoeksters verzoek om met terugwerkende kracht op 1 januari 2010 te worden bevorderd

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Scheidemann draagt haar eigen kosten.