2021 m. vasario 25 d. Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BT / Laudamotion GmbH

(Byla C-111/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė ir kasatorė: BT

Atsakovė ir kita kasacinio proceso šalis: Laudamotion GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar keleiviui dėl nelaimingo atsitikimo padarytas psichinis pažeidimas, kuris laikytinas liga, yra „kūno sužalojimas“, kaip tai suprantama pagal 1999 m. gegužės 28 d. Monrealyje priimtos Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo, kurią Europos bendrija pasirašė 1999 m. gruodžio 9 d. ir savo vardu patvirtino 2001 m. balandžio 5 d. Tarybos sprendimu 2001/539/EB1 , 17 straipsnio 1 dalį?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

Ar minėtos konvencijos 29 straipsniui prieštarauja teisė į žalos atlyginimą, kuri egzistuotų pagal taikytinus nacionalinės teisės aktus?

____________

1 2001 m. balandžio 5 d. Tarybos sprendimas 2001/539/EB dėl Europos bendrijos priimamos Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo (Monrealio konvencija) (OL L 194, 2001, p. 38; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 5 t., p. 491).