Tožba, vložena 11. septembra 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-96/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: L. Levi in A. Blot, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa natečajne komisije EPSO/AD/207/11, s katerim je bil potrjen sklep, da se tožeča stranka ne uvrsti na rezervni seznam, ker ne izpolnjuje nekaterih posebnih pogojev za pristop k temu natečaju, in odškodninski zahtevek.

Predlogi tožeče stranke

Sklep natečajne komisije za natečaja EPSO/AD/206/11 (AD5) in EPSO/AD/207/11 (AD 7) z dne 1. junija 2012, s katerim je bil potrjen sklep z dne 9. februarja 2012, da se tožeča stranka ne uvrsti na rezervni seznam natečaja, ker ne izpolnjuje nekaterih posebnih pogojev za pristop, naj se razglasi za ničen;

sklep natečajne komisije za natečaja EPSO/AD/206/11 (AD5) in EPSO/AD/207/l1 (AD 7) z dne 9. februarja 2012 naj se po potrebi razglasi za ničen;

tožeči stranki naj se začasno dodeli ex aequo et bono določeno odškodnino v višini 3.000 EUR, za utrpljeno nepremoženjsko škodo;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.