Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 7. listopada 2013. – Thomé protiv Komisije

(Predmet F-97/12)1

(Javna služba – Otvoreni natječaj – Obavijest o natječaju EPSO/AD/177/10 – Odluka o nezapošljavanju najuspješnijeg kandidata– Uvjeti za sudjelovanje u natječaju – Sveučilišna diploma)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Florence Thomé (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal i D. Abreu Caldas, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: B. Eggers i M. G. Gattinara, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke Komisijinog tijela za imenovanje o nezapošljavanju tužitelja nakon uspjeha na natječaju EPSO/AD/177/10-EPA te zahtjev za naknadu štete i kamata.

Izreka presude

Poništavaju se odluke Europske komisije od 11. studenoga 2011. i 5. lipnja 2012.

Nalaže se Europskoj komisiji da tužitelju isplati iznos od 14.000 eura.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

Europska komisija će, osim vlastitih, snositi i troškove tužitelja.

____________

1 SL C 355, 17.11.2012., str.39.