2007. július 29-én benyújtott kereset - Brown és Volpato kontra Bizottság

(F-75/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Colin Brown (Brüsszel, Belgium) és Alberto Volpato (Moszkva, Oroszország) (képviselők: B. Cortese és C. Cortese ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Közösségek Bizottságának a Közigazgatási Tájékoztató 2006. november 17-i 55-2006 számában közzétett határozatának azt a részét, amellyel a felpereseket az AD 9 besorolási fokozat 1 fizetési fokozatába léptette elő a 2006. évi előléptetési időszakban;

a Közszolgálati Törvényszék, amennyiben szükséges, semmisítse meg a Bizottság 2007. április 23-i határozatainak azon részeit, amelyekkel elutasította a felperesek által előterjesztett panaszokat;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek, a Bizottság tisztviselői, vitatják azt a határozatot, amellyel őket a 2006. évi előléptetési időszak során az AD9 besorolási fokozatba léptették elő, amely új besorolási fokozatot 2004. május 1-jével iktatták az AD8 és (korábban A7) és az AD10 (korábban A7) besorolási fokozatok közé. A felperesek azt állítják, hogy nem az AD9, hanem az AD10 besorolási fokozatba kellett volna előléptetni őket, ahhoz hasonlóan, ahogyan a 2004. évi előléptetési időszak során előléptették azokat a tisztviselőket, akik 2004. április 30-án A7 besorolási fokozattal rendelkeztek és a magasabb A6 besorolási fokozatba előléptethetőek voltak.

A felperesek által előterjesztett jogalapok nagyon hasonlóak az F-105/06. sz. ügyben1 hivatkozott első és harmadik jogalaphoz.

____________

1 - HL C 281., 2006.11.18., 45. o.