Cerere de decizie preliminară introdusă de Varhoven administrativen sad (Bulgaria) la 2 iunie 2021 – PV/Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie

(Cauza C-343/21)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Varhoven administrativen sad

Părțile din procedura principală

Recurent: PV

Intimat: Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie

Întrebările preliminare

1)    Interpretarea articolului 45 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1974/20061 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 permite să se considere că, într-o situație precum cea din speță, există o „comasare a exploatației” sau o „măsură de amenajare” în urma căreia beneficiarul se găsește în imposibilitatea să își onoreze angajamentele luate?

2)    În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, în lipsa adoptării de către statul membru a dispozițiilor necesare pentru a adapta obligațiile beneficiarului la noua situație a exploatației, există motiv să nu se solicite rambursarea fondurilor pentru perioada în care obligația a fost îndeplinită?

3)    În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, cum trebuie interpretat, ținând seama de faptele constatate în procedura principală, articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/20092 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 și care este natura termenului prevăzut la articolul 75 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1122/20093 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului?

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 1974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (JO 2006, L 368, p. 15, Ediție specială, 03/vol. 80, p. 133).

2 Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16).

3 Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea, modularea și sistemul integrat de administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum și de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol (JO 2009, L 316, p. 65)