Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 8. maja 2013 – Z proti Sodišču

(Zadeva F-71/11)1

„Javni uslužbenci – Ustavitev postopka“

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Z (Luxembourg, Luksemburg)

Tožena stranka: Sodišče Evropske unije (zastopnik: A. V. Placco, zastopnik)

Predmet

Predlog, naj se ocenjevalno poročilo za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007 razglasi za nično in naj se toženi stranki naloži plačilo odškodnine za nematerialno škodo.

Izrek

1.    Postopek v zvezi s tožbo v zadevi F-71/11, Z proti Sodišču Evropske unije se ustavi.

2.    Tožeča stranka nosi svoje stroške in stroške Sodišča Evropske unije.

____________

1 UL C 355, str. 30.