Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Frankfurt am Main (Germania) la 13 ianuarie 2021 – JW, HD, XS/LOT Polish Airlines

(Cauza C-20/21)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Frankfurt am Main

Părțile din procedura principală

Reclamanți-apelanți: JW, HD, XS

Pârâtă-intimată: LOT Polish Airlines

Întrebarea preliminară

Articolul 7 punctul 1 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială1 trebuie interpretat în sensul că locul de executare, în sensul acestei dispoziții, atunci când este vorba de un zbor caracterizat printr-o rezervare unică confirmată pentru întreaga călătorie și împărțit în două sau mai multe segmente, poate fi constituit, de asemenea, de locul de sosire a primului segment, atunci când transportul pe aceste segmente este efectuat de doi operatori de transport aerian diferiți, iar acțiunea în despăgubire introdusă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 261/20042 are la origine întârzierea primului segment de zbor și este îndreptată împotriva operatorului efectiv de transport aerian al primului segment de zbor?

____________

1 JO 2012, L 351, p. 1.

2 Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).