2020. december 21-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

(C-692/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Armenia, P.-J. Loewenthal meghatalmazottak)

Alperes: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

Kereseti kérelmek

    A Bíróság állapítsa meg, hogy az Egyesült Királyság – mivel nem hozta meg e Bíróságnak a C-503/17. sz., Bizottság kontra Egyesült Királyság ügyben (EU:C:2018:831) hozott ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket – nem teljesítette az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás1 127. és 131. cikkével összefüggésben értelmezett 260. cikke (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

a Bíróság kötelezze az Egyesült Királyságot az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás 127. és 131. cikkével összefüggésben értelmezett 260. cikke (2) bekezdése alapján, hogy fizessen a Bizottságnak:

- 268 878,50 euró napi kényszerítő bírságot a jelen ügyben hozott ítélet meghozatalának időpontjától kezdődően addig az időpontig, amíg az Egyesült Királyság nem teljesíti a C-503/17. sz. ügyben hozott ítéletében foglaltak;

- 35 873,20 euró napi – összesen pedig legalább 8 901 000 euró – átalányösszeget a C-503/17. sz. ügyben hozott ítélet meghozatalának időpontja és az említett ítéletben foglaltak Egyesült Királyság általi teljesítése vagy a jelen ügyben hozott ítélet időpontja közötti időszakra, bármelyik következik is be hamarabb; és

a Bíróság az Egyesült Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A C-503/17. sz., Bizottság kontra Egyesült Királyság ügyben (EU:C:2018:831) hozott ítéletében a Bíróság megállapította, hogy az Egyesült Királyság, mivel nem szüntette meg a magánjellegű, kedvtelési célú hajók tekintetében a jelölőanyaggal ellátott üzemanyag használatára vonatkozó jogosultságot, megsértette a gázolaj és a kerozin adóügyi jelölőanyagáról szóló, 1995. november 27-i 95/60/EK tanácsi irányelvből2 eredő kötelezettségeit. Mivel az Egyesült Királyság nem tette meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megfeleljen az ezen ítéletben foglaltaknak, a Bizottság úgy döntött, hogy az ügyben a Bírósághoz fordul.

A Bizottság a keresetében azt javasolja, hogy a Bíróság a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás 127. és 131. cikkével összefüggésben értelmezett EUMSZ 260. cikk alapján kötelezze az Egyesült Királyságot 268 878,50 euró napi kényszerítő bírságnak a jelen ügyben hozott ítélet meghozatala időpontjától kezdődően addig az időpontig való megfizetésére, amíg az Egyesült Királyság nem teljesíti a C-503/17. sz. ügyben hozott ítéletében foglaltak, továbbá 35 873,20 euró napi – összesen pedig legalább 8 901 000 euró – átalányösszegnek a C-503/17. sz. ügyben hozott ítélet meghozatala időpontja és az említett ítéletben foglaltak Egyesült Királyság általi teljesítése vagy a jelen ügyben hozott ítélet időpontja közötti időszakra való megfizetésére, bármelyik következik is be hamarabb.

____________

1 HL 2019. C 384. I, 1. o.

2 HL 1995. L 291., 46. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 289. o.