Kanne 16.10.2009 - Larue ja Seigneur v. Euroopan keskuspankki

(Asia F-84/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Emmanuel Larue ja Olivier Seigneur (Frankfurt am Main, Saksa) (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vuoden 2009 tammikuun palkkatodistusten kumoamista koskeva vaatimus

Vaatimukset

Vuoden 2009 palkkatodistus on kumottava

kantajien esittämiä uudelleenkäsittely- ja oikaisupyyntöjä koskevat 20.4.2009 ja 6.8.2009 päivätyt hylkäävät päätökset on kumottava siltä osin kuin on tarpeellista

vastaaja on prosessinjohtotoimena velvoitettava esittämään asiaa koskeva hallinnollinen asiakirja-aineistonsa ja vähintään pääosasto H:sta peräisin olevat ja johtokunnalle osoitetut vuoden 2009 GSA-menetelmää (yleinen palkanlaskentamenetelmä) koskevat asiakirjat, johtokunnan vuoden 2009 GSA-menetelmää koskeva ehdotus, pääosasto H:sta peräisin olevat ja neuvostolle osoitetut vuoden 2009 GSA-menetelmää koskevat asiakirjat ja vuoden 2009 GSA-menetelmää koskeva neuvoston päätös

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajien kärsimä vahinko maksamalla vahingonkorvausta, joka muodostuu 5 000 euron korvauksesta kummallekin kantajalle sen vuoksi, että heidän ostovoimansa on 1.1.2009 lähtien vähentynyt, maksamatta jääneistä palkkaeristä, jotka vastaavat kantajien palkan 1,5 prosentin korotusta 1.1.2009 lukien ja kantajille maksamatta jääneisiin palkkaeriin lisättävästä niiden erääntymispäivästä niiden maksupäivään laskettavasta korosta. Tämä korko on laskettava Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioihin kyseisenä aikana soveltaman kiinteän koron perusteella lisäämällä siihen kaksi prosenttiyksikköä

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________