A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2020. december 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – B. kontra Dyrektor Izby Skarbowej w W.

(C-696/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Naczelny Sąd Administracyjny

Az alapeljárás felei

Felperes: B.

Alperes: Dyrektor Izby Skarbowej w W.

Ellentétes-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 41. cikkével, valamint az arányosság és a semlegesség elvével az ustawa z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towarów i usług (a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó adóról szóló, 2004. március 11-i törvény) 25. cikke (2) bekezdésében foglalt nemzeti rendelkezés alkalmazása egy, az alapeljáráshoz hasonló helyzetben az adóalany által teljesített, Közösségen belüli termékbeszerzés tekintetében, ha

- e termékbeszerzés után ezen adóalany termékeinek vevői a termék fuvarozásának érkezési helye szerinti tagállamban már megfizették az adót,

- megállapítást nyer, hogy az adóalany tevékenysége során semmilyen adócsalás nem történt, hanem az egyrészt a láncügyletek során teljesített termékértékesítések téves minősítéséből, másrészt abból eredt, hogy az adóalany a lengyel héa-azonosítószámot belföldi, és nem Közösségen belüli termékértékesítés érdekében adta meg?

____________

1 HL 2006. L 347., 1. o.