Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 26 septembrie 2011 - Arnaldos Rosauro și alții/Comisia

(Cauza F-29/06)1

(Funcție publică - Funcționari - Numire - Articolul 5 alineatul (2) din anexa III la statut - Concursuri interne de trecere într-o altă categorie publicate înainte de 1 mai 2004 - Candidați înscriși pe listele de rezervă înainte de 1 mai 2006 - Încadrare în grad - Aplicarea unui factor de multiplicare subunitar - Pierderea punctelor de promovare)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Andres Arnaldos Rosauro și alții (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: inițial S. Rodrigues și A. Jaume, ulterior S. Rodrigues, și, în final, S. Rodrigues, A. Blot și C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și H. Krämer, agenți)

Obiectul

Anularea deciziilor Comisiei de numire a reclamanților, funcționari din categoria C și laureați ai unui concurs intern de trecere într-o altă categorie, în gradele B*3/B*4, de menținere a remunerațiilor acestora la nivelul anterior schimbării categoriei ca urmare a aplicării unui coeficient de multiplicare și de revocare a punctelor de promovare ale acestora

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 121, 20.5.2006, p. 19.