Prasība, kas celta 2011. gada 4. aprīlī - ZZ/Europol

(lieta F-34/11)

Tiesvedības valoda - holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis - D. Dane, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Policijas birojs (Europol)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru prasītājs ir ierindots AST 5 pakāpē

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2010. gada 19. decembra lēmumu, ar kuru atbildētājs paziņojis prasītājam, ka viņa darbības novērtējums tiks saglabāts AST 5 pakāpē;

piespriest Europol atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________