Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 11 mai 2011 - J/Comisia

(Cauza F-53/09)

(Funcție publică - Funcționari - Securitate socială - Asigurare de accidente și de boli profesionale - Articolul 73 din statut - Refuz de recunoaștere a originii profesionale a unei boli - Obligația de desfășurare a procedurii într-un termen rezonabil)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: J (Londra, Regatul Unit) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: D. Martin și J. Baquero Cruz, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei prin care se respinge cererea reclamantului de a i se recunoaște ca boală profesională boala de care suferă, precum și a deciziei de a lăsa în sarcina sa onorariile și cheltuielile medicului pe care l-a desemnat, precum și jumătate din onorariile și cheltuielile celui de-al treilea medic din comisia medicală

Dispozitivul

Obligă Comisia Europeană la plata către reclamant a sumei de un euro cu titlu de despăgubiri.

Respinge restul concluziilor formulate în cadrul acțiunii.

Comisia Europeană suportă, în afară de propriile cheltuieli de judecată, un sfert din cheltuielile de judecată ale reclamantului.

Reclamantul suportă trei sferturi din propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 180, 1.8.2009, p. 64.