Arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 26 oktober 2017 –
Sulayr Global Service/EUIPO – Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE)

(Zaak T685/15)

„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk sulayr GLOBAL SERVICE – Ouder nationaal woordmerk SULAYR – Relatieve weigeringsgrond – Geen soortgelijke diensten – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”

1.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Beoordelingscriteria

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 23, 24)

2.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten – Beoordelingscriteria

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punt 26)

3.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten – Complementariteit van de waren of diensten

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 33, 34)

4.      Uniemerk – Beroepsprocedure – Beroep bij de Unierechter – Bevoegdheid van het Gerecht – Toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 65, lid 2)

(zie punt 39)

5.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Beeldmerk sulayr GLOBAL SERVICE en woordmerk SULAYR

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 4749)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 23 september 2015 (zaak R 149/2015‑1), inzake een oppositieprocedure tussen Sulayr Calidad en Sulayr Global Service

Dictum

1)

De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 23 september 2015 (zaak R 149/2015‑1) wordt vernietigd voor zover daarbij de oppositie tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor diensten van klasse 40 is toegewezen.

2)

Het EUIPO zal zijn eigen kosten dragen alsook de kosten die Sulayr Global Service, SL, heeft gedragen in het kader van de procedure voor het Gerecht.

3)

Sulayr Calidad, SL, zal haar eigen kosten dragen in het kader van de procedure voor het Gerecht alsook de door Sulayr Global Service noodzakelijk gemaakte kosten in het kader van de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO.