Personaldomstolens beslut av den 12 maj 2011 – Stratakis mot kommissionen

(Mål F-37/10)(1 )

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 246, 11.9.2010, s. 41