Zadeva C-168/05

Elisa María Mostaza Claro

proti

Centro Móvil Milenium SL

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo

Audiencia Provincial de Madrid)

„Direktiva 93/13/EGS – Nedovoljeni pogoji v potrošniških pogodbah – Neizpodbijanje nedovoljenega pogoja med arbitražnim postopkom – Možnost uveljavljanja tega ugovora v okviru postopka s tožbo zoper arbitražno odločbo“

Povzetek sodbe

Približevanje zakonodaj – Nedovoljeni pogoji v potrošniških pogodbah – Direktiva 93/13

(Direktiva Sveta 93/13, člena 3(1)(t) in 6(1))

Direktivo št. 93/13 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah je treba razlagati tako, da zajema tudi to, da mora nacionalno sodišče, ki odloča o tožbi za razveljavitev arbitražne odločbe, presojati ničnost arbitražnega dogovora in odločbo razveljaviti, ker navedeni arbitražni dogovor vsebuje nedovoljen pogoj, tudi če potrošnik te ničnosti ni uveljavljal v okviru arbitražnega postopka, ampak samo v okviru tožbe za razveljavitev.

(Glej točko 39 in izrek.)