Beroep ingesteld op 24 juni 2011 - ZZ / Europese Commissie

(Zaak F-64/11)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: S. Crosby en S. Santoro, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij om het aan verzoeker gedane werkaanbod eenzijdig in te trekken, ondanks het feit dat verzoeker het aanbod reeds had aanvaard

Conclusies van de verzoekende partij

het besluit van 4 maart 2011 waarbij de Europese Commissie verzoekers klacht tegen besluit HR B2 (2010) 662634 van de Commissie van 5 oktober 2010 heeft afgewezen, nietig verklaren;

verzoeker een vergoeding betalen voor de door hem geleden schade, met inbegrip van niet-ontvangen salarissen en voordelen;

de Commissie verwijzen in de kosten van de procedure.

____________