27. detsembril 2011 esitatud hagi – ZZ versus nõukogu

(kohtuasi F-142/11)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat M. Velardo)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus jätta hageja palgaastmele AD9 edutamata pärast konkursi EPSO/AD/113/07 „Kirjaliku tõlke üksuste juhatajad (AD9): tšehhi, eesti, ungari, leedu, läti, malta, poola, slovaki ja sloveeni keel” edukat läbimist, ja kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

tühistada 9. detsembri 2010. aasta otsus ning järgnev 7. oktoobri 2011. aasta otsus;

kohustada komisjoni hüvitama hagejale kahju;

mõista kohtukulud välja nõukogult.