Жалба, подадена на 16 април 2010 г. - Allen/Комисия

(Дело F-23/10)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Finola Allen (Armação de Pera, Португалия) (представители: L. Levi и A. Blot, адвокати)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението, с което се отхвърля искане да бъде признато тежко заболяване

Искания на жалбоподателката

Жалбоподателката моли Общия съд:

да отмени решението от 30 юни 2009 г., с което се отхвърля нейното искане заболяването ѝ да бъде признато за тежко, и ако е необходимо, да се отмени решението от 17 юли 2009 г.;

ако е необходимо, да се отмени решението от 8 януари 2010 г., с което се отхвърля жалбата по административен ред на жалбоподателката;

в резултат от това, да бъде признато за тежко заболяването, от което тя страда, посочено в искането ѝ от 19 май, допълнено на 2 юли 2009 г., както и правото на жалбоподателката на пълно покритие, считано от 1 юли 2009 г.;

при условията на евентуалност, да ѝ се предостави пълно здравно покритие до 10 юли 2009 г.;

да се разпореди изплащането на обезщетение за вреди, оценени ex aequo et bono, в неокончателен размер от 1 EUR;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________