Beroep ingesteld op 15 februari 2012 – ZZ / EIGE

(Zaak F-20/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: T. Bontinck en S. Woog, advocaten)

Verwerende partij: Europees Instituut voor Gendergelijkheid

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij om de verzoekende partij over te plaatsen van de post van hoofd operaties naar een post van teamhoofd waarvoor geen leidinggevende capaciteiten zijn vereist

Conclusies van de verzoekende partij

het besluit van de directrice van het EIGE van 8 september 2011 om verzoekster te werk te stellen in een niet tot het management behorende post nietig verklaren;

dientengevolge, gelasten dat verzoekster met onmiddellijke ingang in haar vorige post wordt tewerkgesteld en dat met terugwerkende kracht tot 1 juni 2010 de managementvergoeding wordt betaald;

het EIGE verwijzen in de kosten.