Acțiune introdusă la 17 decembrie 2008 - Petrilli/Comisia

(Cauza F-100/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Alessandro Petrilli (Grottammare, Italia) (reprezentanți: J.-L. Lodomez, J. Lodomez, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei AIPN privind stabilirea locului de reședinţă principală a reclamantului.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei prin care AIPN a respins stabilirea reședinţei principale a reclamantului în Italia;

în măsura în care este necesară, anularea deciziei pe care Comisia ar putea fi nevoită să o adopte ca urmare a reclamaţiei formulate de reclamant în urma comunicării unor noi elemente de probă;

obligarea Comisiei la plata, pentru sumele datorate în temeiul aplicării retroactive a coeficientului corector Italia, începând cu 1 iulie 2007, a dobânzilor la rata stabilită de BCE pentru operațiunile principale de refinanțare, aplicabile în perioada respectivă, majorată cu două puncte;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________