Kanne 31.10.2007 - Kremlis v. komissio

(asia F-129/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Georges-Stavros Kremlis (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Komission päätös, joka on päivätty 21.12.2006, jolla hylättiin kantajan hakemus avoinna olleeseen Kreikassa olevan komission edustuston päällikön toimeen ja jolla kyseiseen toimeen nimitettiin toinen hakija, on kumottava.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa erittäin samankaltaisiin perusteisiin kuin ne perusteet, joihin on vedottu asiassa F-128/07, jota koskeva ilmoitus on julkaistu tässä samassa Euroopan unionin virallisen lehden numerossa.

____________