2021 m. vasario 26 d. American Airlines, Inc. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo (pirmoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-430/18, American Airlines / Komisija

(Byla C-127/21 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: American Airlines, Inc., atstovaujama advokato J.-P. Poitras, abogado J. Ruiz Calzado, advokato J. Wileur

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Delta Air Lines, Inc.

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą;

panaikinti 2018 m. balandžio 30 d. Komisijos sprendimą C(2017) 2788 final;

nepatenkinus šio reikalavimo, grąžinti, jei reikia, bylą Bendrajam Teismui nagrinėti iš naujo laikantis Teisingumo Teismo sprendimo;

nurodyti Komisijai padengti savo ir apeliantės bylinėjimosi išlaidas, patirtas per šį procesą ir per procesą Bendrajame Teisme;

imtis bet kokių kitų priemonių, kurios Teisingumo Teismui atrodo reikalingos.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliaciniam skundui pagrįsti apeliantė pateikia vienintelį pagrindą dėl Bendrojo teismo padarytos teisės klaidos pritarus Komisijos pateiktam klaidingam teisiniam aiškinimui, kad American Airlines-US Airways susijungimo įsipareigojimų (toliau – įsipareigojimai) 1.10 nuostatoje nustatytas „tinkamo naudojimo“ kriterijus reiškia tik „nesąžiningo naudojimo nebuvimą“ ir kad dėl tos priežasties teismo sprendime neteisingai patvirtintas 2018 m. balandžio 30 d. Komisijos sprendimas C(2017) 2788 final, kuriuo Delta Air Lines suteikiamos ankstesnės teisės (byla M.6607 – US Airways/American Airlines).

Šis pagrindas skirstomas į tris dalis:

Pirmoje dalyje apeliantė koncentruojasi į teisingą teisinį metodą aiškinant „tinkamo naudojimo“ kriterijų, kad būtų suteiktos ankstesnės teisės pagal įsipareigojimų 1.10 nuostatą, ir įrodinėja, kad aiškinimo metode Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą.

Antroje dalyje apeliantė įrodinėja, kad Bendrasis Teismas taip pat padarė teisės klaidą pritardamas Komisijos atliktai analizei, kuria remiantis „tinkamas naudojimas“ reiškia tik „nesąžiningo naudojimo nebuvimą“, ir taip klaidingai patvirtino, jog Delta neeksploatuoja 470 korekcinių laiko tarpsnių.

Trečioje dalyje apeliantė nurodo papildomas Bendrojo Teismo padarytas teisės klaidas aiškinant įsipareigojimų 1.9 nuostatą ir būtent formuluotę „laikydamasis pasiūlymo“, grindžiamą klaidinga RM formos teisine analize.

____________