Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 2 octombrie 2013 – Nardone/Comisia

(Cauza F-111/12)1

(Funcție publică – Fost funcționar – Expunere la azbest și la alte substanțe – Boală profesională – Accident – Articolul 73 din statut – Comisie medicală – Motivare – Acțiune în despăgubire – Durata procedurii)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Albert Nardone (Piétrain, Belgia) (reprezentanți: L. Levi şi A. Blot, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanţi: J. Currall şi V. Joris, agenţi)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Comisiei de confirmare a concluziilor comisiei medicale care s-a pronunțat cu privire la gradul de invaliditate al reclamantului și la originea profesională a bolii de care suferă

Dispozitivul

Obligă Comisia Europeană la plata către domnul Nardone a unor dobânzi moratorii aferente sumei de 8 448,51 euro pentru perioada cuprinsă între 1 martie 2006 și 15 iulie 2010, la rata stabilită de Banca Centrală Europeană pentru principalele operațiuni de finanțare aplicabilă perioadei în discuție, majorată cu două puncte, precum și la plata sumei de 3 000 de euro.Respinge în rest acțiunea.Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte o pătrime din cheltuielile de judecată efectuate de domnul Nardone.Domnul Nardone suportă trei pătrimi din propriile cheltuieli de judecată.