Acțiune introdusă la 22 decembrie 2011 – ZZ/Comisia

(Cauza F-138/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: L. Levi și A. Blot, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de transfer a drepturilor la pensie dobândite anterior intrării în serviciul Comisiei, în temeiul propunerii recalculate a PMO

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 11 mai 2011 a Comisiei de anulare și de înlocuire a deciziei din 22 octombrie 2009;

constatarea validității acordului privind transferul drepturilor la pensie ale reclamantului în temeiul ofertei acceptate potrivit calculului din decizia din 22 octombrie 2009;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei din 12 septembrie 2011 prin care se respinge expres reclamația reclamantului;

cu titlu subsidiar, recunoașterea prejudiciului suferit și acordarea către reclamant a sumei de 6 207,71 euro cu titlu de daune interese compensatorii, la care se adaugă dobânzi de întârziere la rata Băncii Centrale Europene sporită cu două puncte;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.