Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret (Danska) 28. maja 2021 – A1 in A2/I

(Zadeva C-352/21)

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Østre Landsret

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnika: A1 in A2

Nasprotna stranka: I

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 15(5) Uredbe Bruselj I1 v povezavi s členom 16(5) te uredbe razlagati tako, da kasko zavarovanje plovil za prosti čas, ki se ne uporabljajo v gospodarske namene, spada v okvir izjeme iz člena 16(5) navedene uredbe in je torej zavarovalna pogodba, ki vsebuje sporazum o izbiri sodišča, s katerim se odstopa od pravila iz člena 11 navedene uredbe in ki je veljaven v skladu s členom 15(5) navedene uredbe?

____________

1 Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 2012 L 351, str. 1).