A Bíróság (harmadik tanács) 2016. március 10-i ítélete – Schwenk Zement KG kontra Európai Bizottság

(C-248/14. P. sz. ügy)1

(Fellebbezés – Verseny – „Cement és kapcsolódó termékek” piaca – Közigazgatási eljárás – 1/2003/EK rendelet – A 18. cikk (1) és (3) bekezdése – Információkérő határozat – Indokolás – A kérelem meghatározottsága)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Schwenk Zement KG (képviselők: M. Raible és S. Merz Rechtsanwälte)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: M. Kellerbauer, L. Malferrari és R. Sauer meghatalmazottak)

Rendelkező rész

A Bíróság az Európai Unió Törvényszéke 2014. március 14-i Schwenk Zement kontra Bizottság ítéletét (T-306/11, EU:T:2014:123) hatályon kívül helyezi.

A Bíróság az 1/2003/EK tanácsi rendelet 18. cikkének (3) bekezdése szerinti eljárásban (COMP/39520 – „cement és kapcsolódó termékek”-ügy) 2011. március 30-án hozott C(2011) 2367 végleges bizottsági határozatot megsemmisíti.

A Bíróság az Európai Bizottságot kötelezi a saját költségein túl a Schwenk Zement KG részéről mind a T-306/11. sz. ügyben lefolytatott elsőfokú eljárásban, mind pedig a fellebbezési eljárásban felmerült költségek viselésére.

____________

1 HL C 223., 2014.7.14.