Beroep ingesteld op 21 april 2010 - Kaskarelis / Commissie

(Zaak F-24/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Loukas Kaskarelis (Oudergem, België) (vertegenwoordiger: S. Pappas, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij houdende weigering om verzoeker de ontheemdingstoelage, de inrichtingsvergoeding en de vergoeding van reiskosten toe te kennen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het PMO houdende weigering om de ontheemdingstoelage, de inrichtingsvergoeding en de vergoeding van reiskosten toe te kennen alsmede van het besluit van het TAVOBG houdende afwijzing van verzoekers klacht;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten van de procedure.

____________