Prasība, kas celta 2010. gada 13. septembrī - Arroyo Redondo/Komisija

(lieta F-77/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Fernando Arroyo Redondo (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvji - E. Boigelot un S. Woog, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Atbildētājas lēmuma neiekļaut prasītāju to ierēdņu sarakstā, kas ir paaugstināti amatā AD 10 pakāpē 2009. gada amatā paaugstināšanas ietvaros, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas 2009. gada 20. novembrī publicēto lēmumu neiekļaut prasītāju to ierēdņu sarakstā, kuri ir paaugstināti amatā no AD 9 pakāpes uz AD 10 pakāpi 2009. gada amatā paaugstināšanas ietvaros;

pēc šīs atcelšanas veikt jaunu prasītāja un citu 2009. gada amatā paaugstināšanas kandidātu nopelnu salīdzinošo pārbaudi un paaugstināt prasītāju amatā AD 10 pakāpē ar atpakaļejošu spēku no 2009. gada 1. marta, kā arī samaksāt procentus par darba algas nokavējumu pēc Eiropas Centrālās Bankas noteiktās likmes refinansēšanas darījumiem, sākot no 2009. gada 1. marta, tiem pieskaitot divus punktus, tomēr neapdraudot citu amatā paaugstināto ierēdņu, kuru uzvārdi ir iekļauti 2009. gada 20. novembrī publicētajā sarakstā, paaugstināšanu amatā;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________