A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. december 12-i ítélete - Lebedef kontra Bizottság

(F-70/11. sz. ügy)

(Közszolgálat - Tisztviselők - 2008. évi értékelési időszak - A munkaidő felére kiterjedő mentesítés szakszervezeti képviselet ellátása céljából - A beosztás szerinti szervezeti egységnél ellátott feladatokra kiterjedő értékelő jelentés - Az ad hoc csoporttal folytatott konzultáció - A személyzeti szabályzat alapján való kijelölés - Szakszervezet általi kijelölés - Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Berardis-Kayser és G. Berscheid meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes 2008. január 1-jétől december 31-éig terjedő időszakra vonatkozó értékelő jelentése egy részének megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

G. Lebedef maga viseli saját költségeit és köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

____________

1 - HL C 282., 2011.9.24., 52. o.