Arrest van het Gerecht van 15 november 2018 – Sigma Alimentos Exterior / Commissie

(Zaak T-239/11)1

(„Staatssteun – Bepalingen inzake de vennootschapsbelasting op grond waarvan ondernemingen met fiscale woonplaats in Spanje de goodwill uit de verwerving van deelnemingen in ondernemingen met fiscale woonplaats in het buitenland kunnen afschrijven – Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard en de terugvordering ervan wordt gelast – Begrip ,staatssteun’ – Selectiviteit – Referentiestelsel – Afwijking – Verschil in behandeling – Rechtvaardiging van het verschil in behandeling”)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Sigma Alimentos Exterior, SL (Madrid, Spanje) (vertegenwoordigers: aanvankelijk A. Morillo Méndez en M. Ferre Navarrete, vervolgens A. Morillo Méndez, J. Igual Gorgonio en C. Cañizares Pacheco, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk R. Lyal, C. Urraca Caviedes en P. Němečková, vervolgens R. Lyal en C. Urraca Caviedes, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU tot nietigverklaring van artikel 1, lid 1, en artikel 4 van besluit 2011/282/EU van de Commissie van 12 januari 2011 inzake de belastingafschrijving van de financiële goodwill voor de verwerving van deelnemingen in buitenlandse ondernemingen C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) die in Spanje is toegepast (PB 2011, L 135, blz. 1)

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Sigma Alimentos Exterior, SL draagt haar eigen kosten en die van de Europese Commissie.

____________

1     PB C 204 van 9.7.2011.