Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 29. září 2011 – AJ v. Komise

(Věc F-80/10)

„Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Články 43 a 45 služebního řádu – Posudek o vývoji služebního postupu – Zjevně nesprávné posouzení – Odůvodnění“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: AJ (Waterloo, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: G. Berscheid a C. Berardis-Kayser, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení posudku o vývoji služebního postupu žalobce za období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

AJ ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Komisí.