SKLEP PREDSEDNIKA DRUGEGA SENATA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE


z dne 16. septembra 2011


Zadeva F‑138/07


Rinse van Arum

proti

Evropskemu parlamentu

„Izbris“

Predmet:      R. van Arum je z dopisom, ki je v sodno tajništvo Sodišča za uslužbence prispel dne 20. julija 2011, Sodišče za uslužbence obvestil, da glede na sklep Sodišča za uslužbence Evropske unije z dne 28. junija 2011 v zadevi van Arum proti Parlamentu, T‑454/09 P, tožbo, vloženo na podlagi členov 236 ES in 152 AE, umika.

Odločitev:      Zadeva van Arum proti Parlamentu, F‑138/07, se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Vsaka stranka nosi svoje stroške.