Kanne 3.3.2008 - Y v. komissio

(Asia F-29/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Y (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja N. Lhoëst)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Viranomaisen, joka saa tehdä sopimuksia palvelukseen ottamisesta, 24.5.2007 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja irtisanottiin sopimussuhteisena toimihenkilönä riittämättömän käytöksen viranhoidossa johdosta, ja aineellisen ja aineettoman vahingon korvaaminen

Vaatimukset

Viranomaisen, joka saa tehdä sopimuksia palvelukseen ottamisesta, 24.5.2007 tekemä päätös, jolla kantaja irtisanotaan sopimussuhteisena toimihenkilönä, on kumottava;

siltä osin kuin tarpeellista on kumottava komission 16.11.2007 tekemä päätös, jolla hylätään kantajan henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan nojalla 31.8.2007 tekemä valitus;

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle palkka, jota hänelle olisi edelleen maksettu, ellei viranomaisen, joka saa tehdä sopimuksia palvelukseen ottamisesta, olisi irtisanonut hänen sopimustaan ennenaikaisesti ja laittomasti, sekä kaikki korvaukset, joita kantaja voi vaatia;

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle korvaus, jonka määräksi arvioidaan 500 000 euroa aineettomasta vahingosta, jollei summaa koroteta oikeudenkäynnin kuluessa;

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________