Överklagande ingett den 26 januari 2021 av Allergan Holdings France av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 18 november 2020 i mål T-664/19, Allergan Holdings France mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet – Dermavita (JUVEDERM ULTRA)

(Mål C-41/21 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Allergan Holdings France (ombud: T. de Haan, avocat, och J. Day, Solicitor)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och Dermavita Co. Ltd

Europeiska unionens domstol (avdelningen för handläggning av överklaganden) beslutade den 29 april 2021 att överklagandet inte kunde tas upp till sakprövning och att Allergan Holdings France skulle bära sina rättegångskostnader.

____________