Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 18. novembra 2015 – Stichting Brein/Ziggo BV in XS4All Internet BV

(Zadeva C-610/15)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Stichting Brein

Toženi stranki: Ziggo BV, XS4All Internet BV

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali gre za priobčitev javnosti v smislu člena 3(1) Direktive 2001/291 s strani upravljavca spletnega mesta, če to spletno mesto ne vsebuje varovanih del, ampak obstaja sistem [kakršen je opisan v nadaljevanju v točkah od 1 do 13 in v točki 30], prek katerega se za uporabnike indeksirajo in kategorizirajo meta podatki o varovanih delih, ki se nahajajo na računalnikih uporabnikov, tako da lahko uporabniki na njihovi podlagi varovana dela najdejo ter jih naložijo in prenesejo?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: ali člena 8(3) Direktive 2001/29 in 11 Direktive 2004/482 pomenita pravno podlago za sodno odredbo proti posredniku v smislu teh določb, ki olajšuje kršitve tretjih oseb tako, kot je opisano v prvem vprašanju?

____________

1 Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230).

2 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 32).