Acțiune introdusă la 28 mai 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-58/12)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei implicite de respingere a cererii reclamantului privind executarea de către pârâtă a Hotărârii Tribunalului din 4 noiembrie 2008, F-41/06, Marcuccio/Comisia, și repararea prejudiciului pe care reclamantul susține că l-a suferit

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei emise de Comisie sau, în orice caz, imputabile acesteia de respingere, oricare ar fi forma acestei respingeri și indiferent dacă este o respingere totală sau parțială, a concluziilor sale formulate în cererea din 25 martie 2011;

anularea deciziei emise de Comisie sau, în orice caz, imputabile acesteia de respingere, oricare ar fi forma acestei respingeri și indiferent dacă este o respingere totală sau parțială, a concluziilor reclamantului formulate în reclamația din 17 octombrie 2011;

în măsura necesară, constatarea faptului că, întrucât a omis, cel puțin în parte, să adopte într-un termen rezonabil de la respectiva emitere măsurile de executare a Hotărârii Tribunalului Funcției Publice din 4 noiembrie 2008 în cauza F-41/06, Marcuccio/Comisia, Comisia a acționat contra legem și contra ius;

obligarea Comisiei la plata către reclamant a sumei de 70 000 de euro cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul injust suferit de acesta ca urmare a abținerii nelegale a Comisiei de la adoptarea tuturor măsurilor de executare a Hotărârii din 4 noiembrie 2008;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.