HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

25 noiembrie 2008

Cauza F‑53/07

Ivanka Iordanova

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică — Recrutare — Concurs general — Condiții de admitere — Respingerea candidaturii - Diplome”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Iordanova solicită, pe de o parte, anularea deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului general EPSO/AST/14/06 prin care i s‑a refuzat admiterea la examenele respectivului concurs și, pe de altă parte, obligarea Comisiei la plata de daune interese în repararea prejudiciilor care se pretind a fi suportate

Decizia: Respinge acțiunea. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

Funcționari — Concurs — Concurs pe bază de dosare și examene — Condiții de admitere — Diplomele prezentate sau experiența profesională atestată

(Statutul funcționarilor, anexa III, art. 1 și 5)

Comisia de evaluare din cadrul unui concurs pe bază de dosare și examene are responsabilitatea să aprecieze, de la caz la caz, dacă diplomele prezentate sau experiența profesională a fiecărui candidat corespund nivelului cerut de statut și de anunțul de concurs. Deși este ținută de textul anunțului de concurs, astfel cum a fost publicat, comisia de evaluare din cadrul unui concurs dispune în această privință de o largă putere de apreciere, iar instanța comunitară trebuie să se limiteze să verifice dacă exercitarea acestei puteri nu este atinsă de o eroare vădită.

(a se vedea punctele 34 și 35)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 11 februarie 1999, Mertens/Comisia, T‑244/97, RecFP, p. I‑A‑23 și II‑91, punctul 44; 13 martie 2002, Bal/Comisia, T‑139/00, RecFP, p. I‑A‑33 și II‑139, punctul 35; 28 noiembrie 2002, Pujals Gomis/Comisia, T‑332/01, RecFP, p. I‑A‑233 și II‑1155, punctele 39-41; 11 mai 2005, De Stefano/Comisia, T‑25/03, RecFP, p. I‑A‑125 și II‑573, punctul 34

Tribunalul Funcției Publice: 11 iulie 2006, Tas/Comisia, F‑12/05, RecFP, p. I‑A‑1-79 și II‑A‑1‑285, punctele 39 și 43