Cerere de decizie preliminară introdusă de cour administrative d'appel de Versailles (Franța) la 2 februarie 2021 – JP/Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

(Cauza C-61/21)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour administrative d'appel de Versailles

Părțile din procedura principală

Reclamant: JP

Pârâți: Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

Întrebările preliminare

Normele aplicabile ale dreptului Uniunii Europene rezultate din dispozițiile articolului 13 alineatul (1) și ale articolului 23 alineatul (1) din Directiva 2008/50/CE [a Parlamentului European și a Consiliului] din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa1 trebuie interpretate în sensul că conferă particularilor, în cazul unei încălcări suficient de grave de către un stat membru al Uniunii Europene a obligațiilor ce rezultă din acestea, un drept la obținerea din partea statului membru în cauză a reparării prejudiciilor care le afectează sănătatea și care prezintă o legătură de cauzalitate directă și certă cu degradarea calității aerului?

Presupunând că dispozițiile menționate mai sus pot conferi efectiv un asemenea drept la repararea prejudiciilor cauzate sănătății, care sunt condițiile la care este supusă conferirea acestui drept, în special în raport cu data la care trebuie apreciată existența neîndeplinirii obligațiilor imputabile statului membru în cauză?

____________

1     JO 2008, L 152, p. 1.