Recurs introdus la 20 noiembrie 2020 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 9 septembrie 2020 în cauzele conexate T-401/16 și T-443/16, Spania/Comisia

(Cauza C-635/20 P)

Limba de procedură: spaniola și italiana

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Gattinara, D. Milanowska, T. Lilamand, N. Ruiz García, agenți)

Celelalte părți din procedură: Republica Italiană, Regatul Spaniei

Concluziile recurentei

anularea hotărârii atacate;

în cazul în care Curtea reține că stadiul dosarului o permite, respingerea acțiunii în primă instanță ca nefondată;

obligarea Republicii Italiene și a Regatului Spaniei la plata cheltuielilor de judecată aferente prezentei proceduri și cei din primă instanță.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, Comisia invocă trei motive.

Primul motiv privește o eroare de drept în interpretarea articolului 1d alineatul (6) din statut și în interpretarea obligației de motivare, precum și o încălcare a obligației de motivare a hotărârilor Tribunalului.

Acest motiv cuprinde trei părți. În prima parte se invocă o eroare de drept și o încălcare a obligației de motivare a hotărârilor Tribunalului în legătură cu finalitatea operativității imediate a candidaților. Această primă parte se referă la punctele 157 și 181-183 din hotărârea atacată.

A doua parte privește instituirea unei sarcini a probei disproporționate în sarcina Comisiei și o eroare de drept în definirea obligației de motivare a motivelor acțiunii. Această a doua parte se referă la punctul 133 ultima teză, la punctele 158, 164 și 167 ultima teză și la punctele 180-183, 201 și 205 din hotărârea atacată.

A treia parte privește o eroare de drept în căutarea unui act obligatoriu din punct de vedere juridic în normele interne prezentate în cadrul procedurii de către Comisie; această parte se referă la punctele 152-155 din hotărârea atacată.

Al doilea motiv privește diverse denaturări săvârșite de Tribunal în aprecierea elementelor de probă, precum și o eroare de drept.

Prima denaturare privește aprecierea comunicării președintelui Comisiei și aprecierea aprobării sale de către colegiu, fiind cuprinsă la punctele 132-137 și 158 din hotărârea atacată.

A doua denaturare privește aprecierea regulamentului intern al Comisiei și a modalităților sale de aplicare, fiind cuprinsă la punctele 139 și 140 din hotărârea atacată.

A treia denaturare privește aprecierea secțiunii legate de cerințele lingvistice în funcție de procedura de adoptare cuprinse în Manualul procedurilor operative; aceasta este cuprinsă la punctele 165-169 din hotărârea atacată.

A patra denaturare privește lipsa unei aprecieri globale a documentelor amintite la punctele (i)-(iii) de mai sus și se referă la punctele 152-157 și 159 din hotărârea atacată.

A cincea denaturare privește aprecierea Comunicării SEC(2006)1489 final și este cuprinsă la punctele 160-163 din hotărârea atacată.

A șasea denaturare privește aprecierea documentelor legate de limbile utilizate în serviciile în care ar fi repartizați candidații, precum și o eroare de drept; aceasta este cuprinsă la punctele 180-185 și 188-196 din hotărârea atacată.

În sfârșit, al treilea motiv de recurs caracterul nelegitim al analizei Tribunalului privind limbile de comunicare ale candidaților; acesta se referă la punctele 231-236 din hotărârea atacată.

____________