Pritožba, ki jo je 23. novembra 2020 vložil PV zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 30. januarja 2020 v združenih zadevah T-786/16 in T-224/18, PV/Komisija

(Zadeva C-640/20 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: PV (zastopnik: D. Birkenmaier, Rechtsanwalt)

Nasprotna stranka: Evropska komisija

Predlog

Pritožnik Sodišču predlaga, naj

sodbo z dne 30. januarja 2020 v združenih zadevah T-786/16 in T-224/18 razveljavi;

v skladu s členom 170 Poslovnika Sodišča odloči v tem sporu ter združenih zadevah T-786/16 in T-224/18;

nasprotni stranki naloži plačilo stroškov v zadevi C-111/20 P in vseh drugih stroškov postopka, nastalih v zadevah T-786/16, T-224/18, T-224/18 R1 in T-224/18 R2.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi tožbeni razlog: napačna razlaga členov 72 in 270 PDEU, člena 23 Kadrovskih predpisov in ugotovitve Splošnega sodišča, da so Kadrovski predpisi izključni vir prava za odločanje o sporih med uslužbenci in njihovo institucijo;

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 4 PEU, člena 41 Listine in člena 11a Kadrovskih predpisov;

Tretji tožbeni razlog: kršitev splošnega pravnega načela „fraus omnia corrompit“ in člena 36 Statuta Sodišča;

Četrti tožbeni razlog: zavrnitev členov 1, 3, 4, 31 in 41 Listine ter členov 1e in 12a Kadrovskih predpisov;

Peti tožbeni razlog: uporaba „intelektualne ponaredbe“, izkrivljena razlaga člena 59(1)(3) in (5) Kadrovskih predpisov ter kršitev notranjega sklepa Komisije 92-2004 z dne 6. julija 2014;

Šesti tožbeni razlog: naklepne napake pri uporabi načela izjemnosti neizpolnitve v sinalagmatskih razmerjih;

Sedmi tožbeni razlog: kršitev člena 41 Listine in člena 25 Kadrovskih predpisov ter naklepni molk glede goljufive preusmeritve 21.593,64 EUR zaostalih plač s strani PMO;

Osmi tožbeni razlog: izkrivljanje zaradi neupoštevanja posledic razglasitve ničnosti prvega disciplinskega postopka CMS 13/087;

Deveti tožbeni razlog: kršitev člena 15 Listine;

Deseti tožbeni razlog, naveden podredno: kršitev prepovedi odločanja „ultra petita“.

____________