HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera a doua)

13 decembrie 2007

Cauza F‑108/06

Tamara Diomede Basili

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Evaluare – Raport asupra evoluției carierei – Exercițiul de evaluare 2004 – Acțiune în anulare – Reprezentanți ai personalului – Aviz al grupului ad‑hoc”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Diomede Basili solicită anularea raportului asupra evoluției carierei întocmit în privința sa pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2004

Decizia: Respinge acțiunea. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Evaluare – Raport asupra evoluției carierei – Întocmire – Funcționari care exercită atribuții de reprezentare a personalului

(Statutul funcționarilor, anexa II art. 1 al șaselea paragraf)

2.      Funcționari – Evaluare – Raport asupra evoluției carierei – Întocmire

1.      Deși, potrivit articolului 6 alineatul (3) litera (c) din Dispozițiile generale de punere în aplicare a articolului 43 din statut adoptate de Comisie, evaluatorii și validatorii sunt obligați să consulte grupul ad‑hoc și să țină cont de avizul acestuia la întocmirea raportului asupra evoluției carierei unui funcționar care exercită activități de reprezentare a personalului, ei nu sunt obligați să urmeze acest aviz. În cazul în care nu îl urmează, aceștia sunt obligați să explice rațiunile pentru care s‑au îndepărtat de la acesta.

În plus, nu rezultă din nicio prevedere din statut sau din dispozițiile generale de punere în aplicare că obligația care revine evaluatorului și validatorului de a ține cont de avizul grupului ad‑hoc i‑ar constrânge să acorde unui funcționar puncte speciale, care se adaugă celor referitoare la evaluarea activităților sale exercitate la locul de muncă.

O astfel de obligație nu decurge nici în mod implicit din articolul 1 ultimul paragraf din anexa II la statut, potrivit căruia un funcționar nu poate suferi niciun prejudiciu din cauza exercitării funcțiilor de reprezentant al personalului.

(a se vedea punctele 37, 38 și 47)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 25 octombrie 2005, Fardoom și Reinard/Comisia, T‑43/04, RecFP, p. I‑A‑329 și II‑1465, punctul 87; 17 mai 2006, Lavagnoli/Comisia, T‑95/04, Rec., p. I‑A‑121 și II‑569, punctul 84

2.      Normele din Dispozițiile generale de punere în aplicare a articolului 43 din statut adoptate de Comisie, referitoare la repartizarea competențelor pentru exercitarea atribuțiilor de evaluator, de validator și, respectiv, de evaluator de apel în cadrul procedurii de evaluare a unui funcționar, reprezintă norme de organizare internă a instituției. O derogare de la aceste norme nu poate determina nulitatea unui act al administrației decât în cazul în care o astfel de derogare riscă să aducă atingere unei garanții acordate funcționarilor prin statut sau normelor privind buna administrare în domeniul gestionării personalului.

(a se vedea punctul 61)

Trimitere la:

Curte: 30 mai 1973, De Greef/Comisia, 46/72, Rec., p. 543, punctul 18; Drescig/Comisia, 49/72, Rec., p. 565, punctul 10

Tribunalul de Primă Instanță: 7 februarie 2007, Caló/Comisia, T‑118/04 și T‑134/04, RecFP, p. I‑A‑2‑0000 și II‑A‑2‑0000, punctele 67 și 68