Жалба, подадена на 30 април 2008 г. - Buschak/Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

(Дело F-47/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Willy Buschak (Бон, Германия) (представители: L. Lévi и C. Ronzi, avocats)

Ответник: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail [Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд]

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението, с което е изменена длъжностната характеристика на жалбоподателя и осъждане на ответника да му заплати определена сума като обезщетение за материалните и морални вреди.

Искания на жалбоподателя

Да бъде отменено решението, връчено на жалбоподателя на 4 юли 2007 г., от директора на Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travaille , с което се изменя длъжностната му характеристика,

ако е необходимо, да бъде отменено решението от 29 или от 30 януари 2008 г., с което е отхвърлена жалбата на жалбоподателя,

да бъде осъдена Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travaille да заплати 50 000 EUR като обезщетение за вредите,

да бъде осъдена Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travaille да заплати съдебните разноски.

____________