Sag anlagt den 22. februar 2008 - Gippini Fournier mod Kommissionen

(Sag F-21/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Eric Gippini Fournier (Bruxelles, Belgien) (ved avocat F. Ruggeri Laderchi)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Dels annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at tildele sagsøgeren prioritetspoints i forfremmelsesåret 2003, hvorved han fik afslag på tildeling af "GD prioritetspoints" og på tildeling af prioritetspoints for arbejde i institutionens interesse i medfør af artikel 9 i de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 45. Dels påstand om erstatning for det tab, sagsøgeren har lidt, og som han vil lide i løbet af sin karriere som følge af de forsinkelser med hensyn til hans forfremmelser, der følger af den anfægtede afgørelse samt påstand om betaling af 2 500 EUR for ikke-økonomisk skade.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen om ikke at tildele sagsøgeren prioritetspoints i forfremmelsesåret 2003, hvorved han fik afslag på tildeling af "GD prioritetspoints" og på tildeling af prioritetspoints for arbejde i institutionens interesse i medfør af artikel 9 i de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 45.

Kommissionen tilpligtes at erstatte sagsøgeren det tab, han har lidt, og som han vil lide i løbet af sin karriere som følge af de forsinkelser med hensyn til hans forfremmelser, der følger af den anfægtede afgørelse.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 2 500 EUR for den ikke-økonomiske skade, der er lidt.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________