Avaliku Teenistuse Kohtu 2. veebruari 2012. aasta määrus – Makaronidis versus komisjon

(kohtuasi F-96/11)1

Kohtumenetluse keel: kreeka

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1    ELT-s ei avaldata.